Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Państwa UE zatwierdziły w środę, 30. października zwiększenie unijnego budżetu na 2013 rok o 3,9 mld euro na uregulowanie zaległych należności. Spełniły tym samym najważniejszy warunek, od którego europarlament uzależnił zgodę na wieloletni budżet UE na okres 2014-2020.

Decyzję podjęto w procedurze pisemnej. Przeciwko wyłożeniu dodatkowych 3,9 mld euro do kasy Unii głosowały Dania, Finlandia, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania.

Jednocześnie państwa Unii zgodziły się na przeznaczenie 400 mln euro na usuwanie skutków tegorocznych powodzi w Niemczech, Austrii i Czechach oraz zwalczanie skutków suszy i pożarów lasów w Rumunii. Tym razem przeciwna była tylko Wielka Brytania.

Dodajmy, że Parlament Europejski ma głosować nad obiema nowelizacjami budżetu na 2013 roku, a także nad nowymi wieloletnimi ramami finansowymi UE na posiedzeniu, które rozpocznie się już 18. listopada w Strasburgu. Planowane początkowo na wrzesień głosowanie nad wieloletnim budżetem dwukrotnie przesuwano, bo eurodeputowani domagali się od rządów państw UE ostatecznej zgody na załatanie grożącej UE w tym roku dziury budżetowej.