Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Rozpoczynamy 4 lata intensywnej pracy.