Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

29 listopada 2011, 23:00

1322741489

Sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz budżet Unii Europejskiej na 2012 rok znajdzie się ponownie w centrum uwagi podczas kolejnej minisesji plenarnej w Brukseli. W trakcie debaty parlamentarnej z Komisarzem Rehnem i polskim sekretarzem stanu do spraw unijnych Mikołajem Dowgielewiczem, PE przygotuje swoje stanowisko przed szczytem Rady Europejskiej 8 i 9 grudnia.

Parlament Europejski w trakcie rozpoczynającej się dzisiaj minisesji będzie również głosować nad wnioskiem Chorwacji o przyłączenie do Unii Europejskiej, lepszym zapobieganiem HIV/AIDS oraz umową stowarzyszeniową między Unią a Ukrainą. Posłowie są skłonni zawrzeć umowę o stowarzyszeniu z Ukrainą, ale chcą, żeby jej władze przestrzegały zasad prawa i umożliwiły opozycji czynny udział w polityce. Formalna zgoda Parlamentu będzie jednak potrzebna w późniejszym etapie.