Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Demokracja3

Bruksela

10. lipca 2012

Komisja PE ds. praw kobiet oraz komisja PE ds. wolności obywatelskich poparły dzisiaj przyjęcie dyrektywy poprawiającej sytuację ofiar przestępstw na terenie UE.

Projekt nowych przepisów, które mają zapewnić równe traktowanie obywateli nie tylko w kraju, a także na terenie całej UE, został już wstępnie uzgodniony przez PE i państwa członkowskie.

 Zgodnie z nim , poszkodowany miałby otrzymać minimalny zestaw informacji o swoich prawach już podczas pierwszego kontaktu z władzami oraz będzie mógł także skorzystać z usług tłumacza już w momencie złożenia skargi. Nacisk kładzie się również na indywidualna ocenę każdej ofiary.

 Projekt ma także zapełnić istniejące luki prawne w ochronie osób szczególnie narażonych na powtarzającą się przemoc: dzieci, kobiet i ofiar przestępczości zorganizowanej.

 Głosowanie odbędzie się na sesji plenarnej we wrześniu, a ostateczny tekst musi być zatwierdzony przez Radę UE. Jeśli projekt zostanie przegłosowany, państwa UE będą miały trzy lata na implementację nowych przepisów.

 Komisja ds. wolności obywatelskich zajęła się również prawami osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa w UE. Deputowani proponują, aby wszyscy obywatele UE w takiej sytuacji mieli prawo do rozmowy z prawnikiem jeszcze przed rozpoczęciem policyjnego przesłuchania.

 Wielka Brytania, Irlandia i Dania zapowiedziały, że będą wnioskować o wyłączenie ich krajów spod działania dyrektywy.