Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

UE musi być gotowa na przyjęcie dalszych sankcji wobec Rosji, przywrócenie integralności Ukrainy, a selektywna współpraca UE-Rosja jest możliwa w obliczu wyzwań globalnych –to główne założenia przegłosowanej wczoraj rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu stosunków politycznych UE-Rosja.

UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych sankcji, jeśli Rosja będzie w dalszym ciągu łamać prawo międzynarodowe czytamy w przyjętym dokumencie. Rezolucję w sprawie stanu stosunków politycznych UE-Rosja poparło 402 posłów, 163 było przeciw, 89 wstrzymało się od głosu.

Posłowie zwrócili uwagę na nowe punkty sporne między UE a Rosją, które pojawiły się od 2015 r. Poza działaniami Rosji wobec Ukrainy wymieniane są m.in. interwencja Rosji w Syrii i ingerencje w Libii i Republice Środkowoafrykańskiej. Rezolucja podkreśla też wsparcie Rosji dla partii przeciwnych integracji europejskiej i ruchów skrajnie prawicowych w państwach UE, między innymi na Węgrzech, a także to, że rosyjskie władze dopuszczają się manipulacji wyborczych i łamią prawa człowieka w swoim własnym państwie.

Parlament bezwzględnie potępia rosyjskie kampanie dezinformacyjne i propagandowe oraz ataki cybernetyczne, które mają na celu zwiększenie napięć w UE i jej państwach członkowskich i destabilizację demokracji. Zalecają w związku z tym znaczące wzmocnienie finansowania i liczebności unijnej grupy zadaniowej East Stratcom.

Rezolucja krytykuje Rosję także za naruszanie przestrzeni powietrznej państw UE, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego, i po raz kolejny przestrzega, że Nord Stream-2 może zwiększyć zależność UE od rosyjskich dostaw gazu i zagrozić rynkowi wewnętrznemu UE. Posłowie zwracają również uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z prowadzenia przez Rosję nielegalnej działalności finansowej na terenie UE.

Parlament Europejski podsumowując wszystkie naruszenia prawa międzynarodowego przez Rosję oświadcza, że UE powinna być gotowa do przyjęcia dalszych sankcji wobec Rosji, a sankcje powinny być proporcjonalne do zagrożeń stwarzanych przez Rosję i wymierzone w poszczególne osoby.

Należy przypomnieć, że w  grudniu 2018 Rada przedłużyła sankcje gospodarcze przeciw Rosji do 31 lipca 2019 r.