Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1317992547

7. października 2011

Wczoraj eurodeputowany Bogusław Sonik wziął również udział w międzynarodowej konferencji poświęconej problemowi niedożywienia zorganizowanej w Warszawie. Tematem wystąpienia Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności była rola Unii Europejskiej w zwalczaniu niedożywienia, czyli problemu, który dotyczy niemal każdego zakątka świata.

„Unia Europejska dostrzega problem niedożywienia na świecie, czego dowodem w ostatnich latach było przyjęcie dwóch dokumentów, w których zapisano, jak radzić sobie z konsekwencjami tego problemu” – powiedział w trakcie spotkania Poseł Bogusław Sonik.

Dokumenty które przywołał to tzw. Biała Księga, czyli „Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwaga i otyłością”, a także strategia „Razem na rzecz zdrowia: strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013″, oba z 2007 r. Pierwszy z nich, kluczowy jeśli chodzi o temat żywienia w Europie, został uzupełniony w 2008 r. o zapisy włączające kwestie niedożywienia. Przyjęcie Strategii „Razem na rzecz zdrowia: strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013” było natomiast drugim krokiem do uznania niedożywienia „za tak samo ważne jak inne kluczowe wyzwania dotyczące zdrowia publicznego w Europie, na równi z rakiem, cukrzycą, chorobami układu krążenia, złym stanem psychicznym czy otyłością.”

Poseł Bogusław Sonik zaznaczył jednak, że „sukces w tej mierze nie jest jednak kompletny”, ponieważ odpowiednie działania powinny zostać podjęte przez poszczególne państwa członkowskie. Również w samej UE wiele jest jeszcze do zrobienia, dlatego szczególne zadanie stoi przed Parlamentem Europejskim, który o wszelkich przypadkach występowania problemu niedożywienia winien alarmować i podejmować odpowiednie działania wspólnie z Komisją Europejską