Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1 marca 2011, 23:00

1299343610f1

4 marca 2011 r. w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego odbędzie się seminarium poświęcone transferowi technologii, które inauguruje projekt „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”.

Poseł Sonik weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. Jak budować współpracę/środowisko na rzecz transferu i komercjalizacji wiedzy.

Celem projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” jest wypracowanie modelu współpracy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu w Małopolsce. Projekt współorganizują Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Krakowski Park Technologiczny, a współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.