Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 lipca 2011, 22:00

1310391316

Parlament Europejski wraz z Radą zdecydował w czwartek 7. lipca o ogłoszeniu roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia.

W przyjętej decyzji PE zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia osobom starszym powszechnego i równego dostępu do odpowiedniej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i usług socjalnych. Podkreśla również, że należy zwalczać izolację informacyjną, podnieść wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników poprzez innowacje w organizacji pracy. Ponad to zabiega o zwiększenie szans osób starszych na jak najdłuższą aktywność zawodową poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i uczestnictwo w systemach uczenia się przez całe życie.