Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

27. października 2011

Bogusław Sonik (PPE ):

Panie Przewodniczący!

Dołączam się do gratulacji dla Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i jego współpracowników. Dane z 2009 r. wskazują spadek liczby skarg, a ponadto 58% – jak już tu było mówione – zostało złożonych za pośrednictwem internetu, co jest optymistyczne. Jest to odzwierciedlenie sukcesu komunikacyjnego tej instytucji.

Interaktywny przewodnik, o którym też tutaj mówiono, zamieszczony na stronie internetowej, powinien zainspirować Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego do stworzenia podobnego narzędzia. Niepokojące są jednak dane mówiące, że aż 65% wszystkich skarg złożonych zostało na Komisję Europejską oraz że 33% wszczętych postępowań dotyczy naruszenia zasady przejrzystości, zwłaszcza dostępu do dokumentów.

Ta stosunkowo młoda instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w sposób konstruktywny czerpie ze swojego doświadczenia i przyczynia się do promowania dobrych praktyk administracyjnych na poziomie europejskim.