Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

17 lutego 2014 roku, w Parlamencie Europejskim miało miejsce publiczne przesłuchanie dotyczące powszechnego prawa do czystej wody. pierwszy raz od czasu prawnego umocowania inicjatywy obywatelskiej w Traktacie Lizbońskim, wniosek złożony przez obywateli osiągnął poziom Parlamentu Europejskiego. Inicjatywa o nazwie Right2water, która zebrała prawie 1,9 miliona podpisów domaga się od Komisji Europejskiej przygotowania aktu prawnego zapewniającego powszechny dostęp do wystarczającej ilości zdatnej do picia wody oraz do kanalizacji w obrębie Unii Europejskiej.

Wysłuchanie zostało zorganizowane przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), wraz z udziałem reprezentacji Komisji Europejskiej), jak również Komisją ds. petycji. Co więcej głos w debacie zawierali także przedstawiciele NGOs oraz Komitetów Obywatelskich.

Agenda spotkania obejmowała trzy główne obszary: zagwarantowanie dostępu do wody i instalacji sanitarnych, globalnego dostępu do wody oraz sprzeciwu dla liberalizacji usług wodnych. Podczas debaty komitety obywatelskie podkreślały istotną rolę prawa do wody jako jednego z praw podstawowych człowieka. Pojawiły się liczne głosy przeciwko prywatyzacji usług dostawy wody, jako uzasadnienie podawano wzrost cen wody w Hiszpanii o ponad 10%, jednak dało się zauważyć również odmienne opinie. Niemieccy delegaci zaznaczali, iż na ich rynku prywatni przedsiębiorcy wody i usuwania ścieków oferują ceny 15% poniżej średniej.

Podkreślano potrzebę walki z emisją gazów cieplarnianych (zależność z globalnym ociepleniem), zrównoważonego podejścia do degradacji środowiska oraz sformułowania jasnych działań w planie ramowym po 2015 roku. Kolejnym krokiem na drodze postepowania związanego z inicjatywą będzie odpowiedź Komisji Europejskiej, w sprawie środków, jakie zamierza podjąć w odpowiedzi na oczekiwania obywateli, termin wyznaczono na 20 marca.