Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dziś Parlament Europejski przegłosował rezolucję związaną z procesem monitorowania i przeglądem postępów w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Bogusław Sonik pracował nad dokumentem w Komisji Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą zostać osiągnięte tylko dzięki kompleksowej strategii UE oraz ich uwzględnieniu w unijnych politykach, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz mechanizmach zarządania– podsumował wypracowaną rezolucję podczas dzisiejszej sesji Bogusław Sonik.

Wypracowany dokument jest elementem procesu monitorowania i przeglądu sprawozdania z realizacji Celów, który odbywa się co roku w lipcu na forum politycznym wysokiego szczebla ONZ, a po raz pierwszy od września 2019 roku będzie się odbywać co cztery lata na szczeblu szefów państw i rządów.

 Te 17 Celów ONZ opiera się na sukcesach Milenijnych Celów Rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych obszarów, takich jak zmiana klimatu, nierówności ekonomiczne, innowacyjne czy zrównoważona konsumpcja.

Przypomnijmy, że 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to: