Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1285684231

28. września 2010

Do końca roku Komisja Europejska ma czas by przedstawić europosłom raport i ocenę stanu skażenia środowiska w Zatoce Meksykańskiej. Taki zapis znalazł się w rezolucji przyjętej dzisiaj przez komisję środowiska PE.

– UE powinna wyciągnąć lekcję z amerykańskiej katastrofy i zrobić wszystko by zapobiec podobnym zdarzeniom na wodach europejskich – powiedział poseł Bogusław Sonik, autor rezolucji.

Posłowie wzywają Komisję Europejską, aby przy współpracy z państwami członkowskim opracowała plan natychmiastowej reakcji na wypadek zdarzenia na platformach naftowych.

Na europejskich wodach terytorialnych jest obecnie 27 takich odwiertów głownie w rejonie Morza Północnego

 

Rezolucja wzywa również KE do przeanalizowania obowiązujących przepisów udostępniających licencje na wydobywanie ropy naftowej ze złóż podmorskich. Chodzi o szybkie ustalanie odpowiedzialności w sytuacjach utraty zdrowia lub szkody wyrządzonej środowisku..

 

„Skala katastrofy w Zatoce Meksykańskiej jest niespotykana, szczególną uwagą trzeba, więc przyłożyć do oceny ryzyka, jaką stosuje przemysł przy sięganiu do surowców. My w Polsce też mamy pokłady węgla, do których nie można dotrzeć, bo nie ma pewności, co do bezpieczeństwa ich eksploatacji” powiedział Bogusław Sonik (PO), Wiceprzewodniczący Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego.

 

Europosłowie przyjęli również poprawkę nawołującą do wprowadzenia moratorium na wszelkie nowe odwierty na europejskich wodach terytorialnych. Przedsiębiorstwa eksploatujące ropę, najpierw powinny dokonać rzetelnej oceny ryzyka w oparciu o nowe technologie. Należy wprowadzić maksymalnie zabezpieczenia, które dają gwarancję bezpiecznej eksploatacji złóż. – Nie można przecież jeździć zwykłym samochodem na torze Fomuły 1. Technika musi być adekwatne do warunków i grożących niebezpieczeństw – dodał Sonik.

 

W rezolucji znalazło się wezwanie do ustanowienia specjalnego europejskiego funduszu, który gwarantowałby możliwość przywrócenie stanu pierwotnego i odszkodowania w związku z wyrządzonymi w środowisku szkodami. na wypadek gdyby gwarancje operatora nie były wystarczające.

 

Rezolucja została przyjęta przez Komisję Ochrony Środowiska większością 46 głosów, 8 przeciw oraz 3 wstrzymujących się. Głosowanie plenarne odbędzie się podczas październikowej sesji PE.