Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

14 grudnia 2006, 23:00

Reach-eu

W piątek, 15 grudnia, odbyła się w Tarnowie konferencja dotycząca nowej legislatywy UE. Poseł Bogusław Sonik wraz z Markiem Kaczanowskim – przedstawicielem Urzędu Miasta w Tarnowie i Andrzejem Grobeckim z Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach dysktuwali nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego REACH oraz jego wpływem na małe i duże

przedsiębiorstwa sektora chemicznego w Polsce.

„Azoty Tarnów” są jednym z największych zakładów produkujących substancje chemiczne w regionie małopolskim. Zatrudniają ponad 2,5 tyś. pracowników. REACH obejmie swoim działaniem niemalże większość tego typu zakładów w Polsce.

Projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny i zatwierdzania produktów chemicznych (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals – REACH) jest jednym z największych i najbardziej złożonych aktów prawnych, nad którymi pracował Parlament Europejski. Szeroki zakres pakietu legislacyjnego powoduje, że dotyka on wielu zagadnień społecznych i ekonomicznych, takich jak ochrona środowiska, zdrowie obywateli, konkurencyjność przemysłu, warunki pracy i ochrona pracowników.