Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 listopada 2009, 23:00

1257422226

Vaclav Klaus podpisał traktat lizboński 3 listopada, po tym, jak przywódcy Unii zaakceptowali zwolnienie Czech ze stosowania zapisów Karty Praw Podstawowych. Tym samym Czechy jako ostatnie z 27 państw Unii zakończyły proces ratyfikacji traktatu.
Traktat wejdzie w życie najwcześniej w grudniu.