Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12 lipca 2012, 10:00

W poniedziałek  zebrali się w Brukseli ministrowie finansów strefy euro. Cel – jak zwykle od wielu miesięcy, a nawet od kilku lat – ratowanie strefy euro i waluty euro. Chociaż słychać ostatnio o ekspertyzach zakładających wyjście jednego państwa ze strefy, albo nawet w ogóle powrót do narodowych walut wszystkich uczestników unii walutowej, oficjalnie wciąż jeszcze obowiązuje polityka ratowania strefy i wspólnego pieniądza dla wszystkich siedemnastu jej członków.

Artykuł publikowany przed spotkaniem ministrów przez „Les Echos” zdaje sprawę ze skali czekających ich trudności. „Uzgodnić warunki pomocy dla banków hiszpańskich, przeanalizować stan finansów Grecji i Cypru, wpisać bezpośrednie refinansowanie banków w działanie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjny, sprawdzić, co każdy rozumie pod pojęciem unii bankowej – kalendarz ministrów finansów strefy euro, którzy zebrali się wczoraj w Brukseli, jest tak napięty, że wszyscy z góry zapowiedzieli, że nie będzie spektakularnej decyzji”.

Dziennik wspomina następnie o problemie personalnym: sporze o obsadę stanowiska szefa euro-grupy (obecnie funkcję tę premier i minister finansów Luksemburga, Jean-Claude Juncker, ale kończy się jego kadencja), a dalej o znowu wysokim oprocentowaniu obligacji hiszpańskich, o trudnościach w dojściu do porozumienia co do zasad bezpośredniego refinansowania banków hiszpańskich przez Europejski Mechanizm Stabilizacyjny.

A konkluduje na minorowa nutę: „Otóż w miarę upływającego czasu wzmaga się pokusa łagodniejszego zdefiniowania reguł [pomocy dla Hiszpanii w zamian za zintegrowany nadzór bankowy]. Od ministrów oczekuje się więc, aby potwierdzili dziś i jutro zgodną wolę co do koniecznego wykorzystania tych funduszy [MES], aby w razie potrzeby kupować państwowe obligacje i dokapitalizowywać banki” (http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202163442081-l-eurogroupe-n-arrive-plus-a-suivre-le-rythme-des-reformes-342321.php).

„Le Parisien” opublikował swój artykuł o spotkaniu ministrów już po jego zakończeniu. Znamienne, że po spotkaniu potwierdziły się przewidywania „Les Echos” sprzed spotkania. W szczególności sprawdziły się przewidywania co do złagodzenia rygorów pomocy dla Hiszpanii „Le Parisien” wzmiankuje, że ministrowie zgodzili się, aby Hiszpania ograniczyła deficyt budżetowy do 3 proc. PKB nie w roku 2013, ale w 2014. Z kolei, gdy chodzi o kłopoty z następstwem na stanowisku szefa euro-grupy, dziennik pisze o potencjalnej ciekawej układance personalnej: „Zapytany o krążącą w prasie hipotezę, wedle której przewodnictwo euro-grupy byłoby najpierw powierzone Wolfgangowi Schauble [ministrowi finansów Niemiec], a potem Pierre’owi Moscovici [ministrowi finansów Francji], ten ostatni powiedział, że nie zabiega o to stanowisko”.

 (http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/eurogroupe-premier-versement-a-l-espagne-de-30-milliards-d-euros-a-la-fin-du-mois-10-07-2012-2084451.php)

Źródło: Blog Bogusława Sonika, 11 lipca 2012