Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 – 13.02.2014 – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych
Panorama_european%20union%202012%20pe-epParlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami:Rynek Wewnętrzny i Ochrona konsumentów (IMCO) – komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów będzie głosowała nad sprawozdaniem w sprawie przeglądu dyrektywy z 1990 r. w celu usunięcia przeszkód prawnych dla handlu transgranicznego, zmniejszenia kosztów przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw i wprowadzenia obowiązkowych zasad ochrony podróżnych. Posiedzenie komisji odbędzie się  11. lutego (wtorek).

Rozwój (DEVE) – w dniach 10 – 11.lutego przedmiotem obrad komisji będą środki ostrożności, które mogłyby zapobiec rekrutacji dzieci-żołnierzy w krajach AKP. Ponadto komisja będzie głosować nad raportem  legislacyjnym dotyczącym roli praw własności w tworzeniu dobrobytu w krajach rozwijających się, a także nad sprawozdaniem dotyczącym wykonania budżetu UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju w 2012 roku.

Prawo (JURI) – 11. lutego (wtorek) komisja  będzie głosować nad sprawozdaniem  dotyczącym opłat za prywatne kopiowanie oraz nad utworzeniem jednolitego Sądu Patentowego.

Rybołówstwo (PECH)– 11. lutego (wtorek) komisja  będzie głosować nad sprawozdaniem prawnym dotyczącym wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym oraz nad zmiana przepisu dotyczącego pór połowów.
W tym tygodniu:
50. numer Biuletynu Europejskiego – Raport Sonika
200x200-04Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury jubileuszowego bo już 50. numeru Biuletynu Europejskiego, który ukaże się już w tym tygodniu. W materiale będzie można znaleźć wiele ciekawych artykułów i podsumowań.W najnowszym numerze ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z RAPORTEM Z działalności Posła Bogusława Sonika w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Przegląd prac Posła w PE obejmie przede wszystkim takie dziedziny jak gaz łupkowy, ochrona środowiska, działalność na rzecz praw człowieka i prawdy historycznej. Razem z Posłem Sonikiem rozwiejemy również najczęstsze „unijne mity” i spróbujemy spojrzeć na UE z zupełnie innego punktu widzenia.W nadchodzącym numerze Biuletynu  zaprosimy równiez Państwa do lektury nieco zmienionych sekcji Bruksela On – line oraz Małopolska i Świętokrzyskie. Zapowiada się naprawdę ciekawie! Kolejny numer już w tym tygodniu, a tymczasem zapraszamy do lektury poprzednich Biuletynów– polecamy!
Pokaz filmu FRACKNATION
Gaz%20200x200Już w poniedziałek 10 lutego w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się europejska premiera filmu „FrackNation”. To obraz mierzący się z faktami i mitami na temat gazu łupkowego. Stanowi rzetelną polemikę z opublikowanym w 2010 r. głośnym obrazem „Gasland”, który grał na społecznych emocjach opisując eksploatację złóż łupkowych jako zagrożenie dla środowiska i obywateli. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Poseł Bogusław Sonik.„FrackNation” jest zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego przez Phelima McAleera, irlandzkiego dokumentalistę i producenta filmowego. McAleer postanowił skonfrontować swoich widzów z nierzetelnymi informacjami na temat łupków. Trudności, jakie musiał pokonać na swojej drodze do prawdy pokazują, że obalenie szkodliwych mitów godzi w grupy interesów.
Wydarzyło się:
Plan ratowania europejskich hut
W ostatnich latach, z powodu kryzysu gospodarczego, popyt na stal z UE spadł o blisko 17%. Parlament Europejski zaapelował, w przyjętej 4.lutego rezolucji, o przeznaczenie więcej funduszy na rozwój innowacyjnych technologii w sektorze oraz ogólne obniżenie kosztów produkcji, głównie poprzez zmiany polityki energetyczno-klimatycznej UE.
Dodajmy, że globalna produkcja stali w 2007 r. wyniosła 1 347 mln ton, z tego w krajach Unii Europejskiej osiągnęła poziom 210 mln ton. W 2012 r. produkcja wzrosła do 1 547 mln ton (wzrost na świecie o 15%), z czego w Unii Europejskiej spadła do 169 mln ton (spadek u Unii Europejskiej o 20%). Produkcja stali w tym okresie skurczyła się w Polsce o 21%.
Potencjał i problemy małych gospodarstw rolnych
Parlament Europejski przyjął 4.lutego sprawozdanie wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa europosła Czesława Siekierskiego (PSL) w sprawie przyszłości małych gospodarstw rolnych. Dużego znaczenia temu sprawozdaniu nadaje m.in. liczba małych gospodarstw w UE, gdzie ponad 2/3 ogółu gospodarstw ma poniżej 5 ha powierzchni użytków rolnych. Jest to pierwsze, tak całościowe podjęcie tej tematyki w europarlamencie.Dyskusja nad tym raportem posła Siekierskiego toczyła się równolegle z pracami nad reformą wspólnej polityki rolnej (WPR), stąd wiele postulatów ze sprawozdania dotyczącego małych gospodarstw zostało uwzględnionych w finalnym tekście reformy WPR – m.in. zwolnienie małych gospodarstw z wymogów tzw. zazielenienia, uproszczenie procedury aplikowania o dopłaty czy ograniczenie uciążliwych kontroli.W przyjętym sprawozdaniu stwierdza się m.in., że małe gospodarstwa ograniczają wykluczenie i ubóstwo na obszarach wiejskich i mają wyjątkowe znaczenie na rynku pracy.
Więcej >
Głos PE w sprawie równouprawnienia
We wtorek, 4 lutego 2013 roku w Strasburgu europosłowie głosowali nad projektem rezolucji wzywającej UE do przygotowania planu działań w celu ochrony praw podstawowych lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI).Podstawą rezolucji jest tzw. raport Lunacek, austriackiej polityk z frakcji Zielonych. Do najbardziej kontrowersyjnych kwestii należały zapisy umożliwiające wzajemne uznawania skutków prawnych wszystkich aktów stanu cywilnego w całej UE, w tym w odniesieniu do zarejestrowanych związków partnerskich, związków małżeńskich i prawnego uznawania płci. Finalnie posłowie przyjęli poprawkę zaproponowana przez ugrupowanie EPP wraz z ALDE oraz S&D, w której zaznaczono potrzebę analizy, czy obowiązujące ograniczenia w zakresie zmiany stanu cywilnego i dokumentów tożsamości przez osoby transpłciowe nie szkodzą ich zdolności do korzystania z przysługującego im prawa do swobodnego przepływu.
Solidarność z Ukrainą
Ukraina%20201429. stycznia 2014 r. w Krakowie Młodzi Demokraci z Małopolski ruszyli ze zbiórką środków medycznych, ubrań i wszystkich innych pilnie potrzebnych rzeczy dla protestujących na Ukrainie. Poseł Bogusław Sonik objął honorowy patronat nad akcją. Do 5.lutego(środa) w biurze Posła Bogusława Sonika w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12/1 można było przynosić wszelkie dary dla potrzebujących na Ukrainie.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji!
Ułatwienia w przepływie dokumentów w UE!
Parlament Europejski przyjął  sprawozdanie dotyczące rozporządzenia ws promowania swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania dokumentów urzędowych, m.in. poprzez wprowadzenie ujednoliconych wielojęzycznych formularzy, które ułatwią obywatelom udokumentowanie narodzin, zgonu czy stanu cywilnego niezależnie od kraju, w którym zostały one wydane.Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską szczególne uciążliwe bywają procedury związane z uznawaniem prawa jazdy, dostępem do świadczeń społecznych czy też ślubem czy rozwodem. W celu ich uproszczenia PE proponuje, aby dokumenty dotyczące zgonów i urodzin, stanu cywilnego, adopcji dziecka, miejsca pobytu, obywatelstwa, narodowości, nieruchomości, statusu prawnego i reprezentacji spółki lub innego przedsiębiorstwa, praw własności intelektualnej i braku wpisu w rejestrze karnym mogły być uznawane na podstawie ujednoliconych formularzy stosowanych na terenie całej UE.
Więcej >
Wizyta w Ropie
Dscn0565W sobotę  – 1. lutego Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik był gościem w Ropie w powiecie gorlickim. W Hali sportowej przy Gimnazjum w Ropie odbyło się doroczne otwarte spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury dla przedstawicieli środowisk: zakładów pracy, przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańców gminy.Podczas spotkania wójt gminy Jan Morańda zaprezentował działalność gminy w ostatnim roku. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Stowarzyszenia „Przyjaciół Ropy”, Koła Gospodyń Wiejskich i pierwszego w Polsce wiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Wizytę zaliczamy do jak najbardziej udanych!Fotogalerię z wizyty w Ropie znajdą Państwo tutaj.
Utopijny raport energetyczno – klimatyczny
Parlament Europejski przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych. Propozycje w nim zawarte idą dalej niż te przedłożone przez Komisję Europejską –  22 stycznia. Europosłowie PO i PSL głosowali przeciwko niemu. Dokument nie jest legislacyjny i przeszedł niewielką ilością głosów.– Potrzebny jest rzetelny raport oceniający skutki dotychczasowej polityki klimatycznej i jej wpływu na politykę energetyczną – w szczególności na rosnące ceny energii. Takiej oceny nie ma, w zamian proponuje się podnoszenie celów redukcyjnych do 40 procent i zwiększenie udziału energii odnawialnej. To jest nierealistyczne i grozi utratą konkurencyjności przemysłu energetycznego – skomentował poseł Bogusław Sonik (PO).
Więcej >
PE wobec sytuacji na Ukrainie!
Trzeciego dnia sesji plenarnej w Strasburgu posłowie debatowali nad trudną sytuacją na Ukrainie. Decyzja Prezydenta Janukowycza o odroczeniu podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską w listopadzie 2013 roku doprowadziła do masowych demonstracji obywateli Ukrainy na Majdanie Niepodległości w Kijowie i w innych miastach. Od tego czasu, Ukraina pogrąża się w chaosie, wciąż dochodzi tu do eskalacji przemocy i wzrostu napięć społecznych.Unia Europejska wspiera europejskie aspiracje Ukrainy oraz podejmuje aktywne działania mające na celu przywrócenie w tym państwie poszanowania podstawowych wartości: demokracji, praworządności oraz praw człowieka. Dzisiaj posłowie przegłosowali rezolucję w sprawie Ukrainy.Parlament stwierdził w niej, iżUnia Europejska oraz Państwa Członkowskie powinny wprowadzić ukierunkowane sankcje dotyczące podróżowania oraz zamrozić zasoby ludzi osobiście odpowiedzialnych za zabójstwa ukraińskich demonstrantów. Parlament wezwał też Unię do udzielenia Ukrainie wsparcia finansowego. W odrębnej rezolucji, posłowie skrytykowali Rosję za wywieranie presji politycznej i gospodarczej na kraje partnerstwa wschodniego oraz wezwali Rosję do respektowania prawa obywateli Ukrainy do decydowania o przyszłości swojego kraju.
Więcej >