Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W przyszłym tygodniu w środę dojdzie do głosowania w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

– Ten punkt został dodany do agendy sesji plenarnej w ostatnim momencie, bez wcześniejszej debaty oraz utrudnia proceduralne złożenie poprawek oraz obronę gazu łupkowego – alarmuje Bogusław Sonik (PO).

W projekcie sprawozdania znalazły się niebezpieczne zapisy nakładające obowiązek sporządzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko projektów związanych m.in. z wydobyciem gazu łupkowego, nawet w fazie poszukiwawczej, co może poważnie zagrozić lub nawet uniemożliwić wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie.

– Wprowadzenie dodatkowego rozróżniania na odwierty konwencjonalnie i niekonwencjonalne jest wprost wymierzone w rozwój tego sektora w Polsce i Europie – dodał Bogusław Sonik. – W tym tygodniu byliśmy nie przypadkowo świadkami kolejnych działań ze strony przeciwników gazu łupkowego w Europie. Grupa zielonych zorganizowała wczoraj pokaz drugiej części propagandowego filmu Gasland oraz wysłuchanie publiczne, w obu przypadkach sala była pełna – relacjonuje Sonik.