Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

2 – 5.12.2013 – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznychPanorama_european%20union%202012%20pe-epParlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych  i grup politycznych. Jak co tydzień obrady mogą Państwo śledzić na żywo na stronie internetowej PE. Zapraszamy do zapoznania się z niżej wymienionymi agendami:Kontrola Budżetowa (CONT) – 2 grudnia odbędzie się debata na temat rocznego sprawozdania finansowego na rok 2012 oraz głosowanie w sprawie powołania pięciu kandydatów do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.Rozwój (DEVE) – 2 grudnia członkowie komisji będą debatować na temat katastrofy, która wydarzyła się na Filipinach i międzynarodowej reakcji na te wydarzenia. Tego dnia odbędzie się również głosowanie w sprawie ustanowienia roku 2015 „Europejskim Rokiem Rozwoju”.Prawa Człowieka (DROI) – 2 grudnia odbędzie się dyskusja na temat umowy inwestycyjnej między Unią Europejską a Chinami. Członkowie komisji będą zajmować się głownie kwestią poszanowania praw człowieka w tym kraju. Eksperci zajmą się sprawą członkostwa Chin w Komisji Praw Człowieka ONZ.Bezpieczeństwo i Obrona (SEDE) – 2 grudnia komisja będzie dyskutować na temat  przestrzeni oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Debata odbywać się będzie z udziałem m.in. dyrektora Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej.
W tym tygodniu:
Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030W poniedziałek, 2 grudnia odbędzie się wspólne posiedzenie komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności oraz komisji przemysłu, badań naukowych w celu omówienia kwestii polityki energetycznej do roku 2030.W celu rozpoczęcia takiej debaty Komisja Europejska wydała Zieloną Księgę opisującą nowe ramy w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Mimo postępu krajów członkowskich w realizacji celów i założeń polityki energetycznej do roku 2020, członkowie komisji wciąż widzą mnóstwo niedociągnięć w tej kwestii.
Poseł Sonik gościem panelu nt. gospodarowania odpadami20110705-sonik-8582Poseł Bogusław Sonik jest w tym tygodniu jednym z panelistów podczas organizowanego przez EurActiv.pl Stakeholder Workshop nt. „Gospodarka odpadami: ku Europie efektywnie korzystającej z zasobów”.Konferencję zaplanowano na 2.grudnia w w sali konferencyjnej Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy ul Janej 14/16a w Warszawie.
Pierwsze Forum Młodych Liderów Partnerstwa Wschodniego20120516_yo_fest_444_podpisaneOd 2 do 4 grudnia Parlament Europejski gościć będzie po raz pierwszy Młodych Liderów Partnerstwa Wschodniego. W forum weźmie udział 24 młodych ludzi z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii oraz z krajów UE.Ludzie Ci to aktywni działacze polityczni,  zaangażowani w sprawy swego państwa i Unii Europejskiej. Należą oni między innymi do związków zawodowych, partii politycznych, organizacji pozarządowych czy też ruchów młodzieżowych. Celem spotkania jest wymiana poglądów na temat wizji jaką UE i młodzież ze Wschodu ma nt. przyszłości ich krajów i Unii, znalezienie wspólnych wyzwań regionalnych (takich jak bezpieczeństwo czy energia) oraz pomoc w tworzeniu organizacji politycznych.
Wizyta Lecha Wałęsy w Parlamencie EuropejskimWe wtorek 3 grudnia z okazji wizyty byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsy w Brukseli, w  Parlamencie Europejskim  odbędzie się projekcja filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei”.Jest to poruszający obraz Andrzeja Wajdy, opowiadający życiu i walce byłego lidera Solidarności z komunizmem. Film oparty jest przede wszystkim na biografii głównego bohatera i wydarzeniach historycznych do przełomowego roku 1989. Pokaz odbywa się pod patronatem Polskiego Klubu Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.
Wydarzyło się:
Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia w KrakowieDscn0503W miniony piątek w Instytucie Cervantesa przy ul. Kanoniczej 12 w Krakowie odbyła się z inicjatywy Posła Bogusława Sonika projekcja filmu „Punkt Oparcia” w reż. Anny Ferens. Dziękujemy wszystkim za przybycie, mając nadzieję, że zaprezentowany dokument stał się punktem wyjścia do refleksji nad istotą wolności i demokracji.
Film „Punkt Oparcia” oparty jest na niepublikowanych dotąd materiałach archiwalnych i rozmowach z europarlamentarzystami. Stanowi on pasjonującą historię o tym jak Parlament Europejskich upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w Polsce i innych krajach bloku wschodniego.Fotogaleria z piątkowej projekcji dostępna tutaj.
Podsumowanie COP19 w PE!20131120_cop_19_warsaw_083_podpisane28. listopada Marcin Korolec, pełnomocnik rządu RP ds. polityki klimatycznej, odwiedził Brukselę, by wziąć udział w wymianie poglądów na temat zakończonej konferencji klimatycznej w Warszawie. Spotkanie odbyło się wewnątrz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego. Pełnomocnik rządu podkreślił wagę osiągnięć takich jak skonstruowanie „mapy drogowej” dla globalnego porozumienia w Paryżu planowanego na 2015 rok. Właśnie słowo „globalne” nabrało szczególnego charakteru, gdyż dziś porozumienie dotyczy państw emitujących jedynie 14% CO2. Osiągnięto też porozumienie w sprawie decyzji dotyczącej funduszu strat i szkód (loss and damage) mającej wypłacać fundusze do walki z klęskami żywiołowymi spowodowanymi zmianami klimatycznymi. Jak podkreślił Minister Korolec sukcesem jest też niewątpliwe porozumienie dotyczące finansowania polityki leśnej oraz operacjonalizacja zielonego funduszu klimatycznego (GCF) mającego wypłacać 100 mld dolarów rocznie na cele klimatyczne, począwszy od 2020 roku.Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.
Internet bez barierKomputer_european%20union%202012%20pe-ep_podpisaneEuroposłowie przyjęli w czwartek, 28. listopada stanowisko w sprawie dostępności stron internetowych sektora publicznego. Dzięki decyzji eurodeputowanych strony te będą w pełni dostosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych .Dla wszystkich to ogromne ułatwienie, w szczególności dla ponad 80 milionów niepełnosprawnych osób zamieszkujących tereny Unii Europejskiej.Aktualnie mniej niż 10% stron internetowych w Unii Europejskiej oraz w Polsce, dostępnych jest dla tej grupy obywateli.W dobie dzisiejszej technologii, te rozwiązania będą idealne by załatwić pilne sprawy bez potrzeby wychodzenia z domu. Żeby móc uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać z pełnej oferty rynku i współuczestniczyć w tworzeniu naszego PKB, do usług publicznych powinno mieć dostęp 4,7 mln niepełnosprawnych i 10 mln osób starszych.W zakresie merytorycznym dostępność w UE regulować będzie specjalnie opracowana norma europejska.Dyrektywa zacznie obowiązywać od stycznia 2015 roku.
Zakaz palenia węglem w Krakowie!20051111_electricity_001_podpisane22 radnych sejmiku zagłosowało 25 listopada za przyjęciem uchwały zakazującej używania paliw stałych w Krakowie. 11 było przeciwko. Kraków tym samym stał się pierwszym miastem w Polsce, w który, ludzie nie będą mogli palić węglem, koksem i drewnem.Zakaz zacznie obowiązywać od 2018, natomiast w nowych budynkach, gdzie dopiero jest podprowadzana instalacja już za dwa tygodnie. Z uchwały zostały wyłączone kominki.Mieszkańcy, którzy od 1.01.2014 roku, zrezygnują z ogrzewania węglem na rzecz innych ekologicznych źródeł, mogą ubiegać się o dopłatę do rachunków. Proces wsparcia socjalnego jest przewidziany do 2022 roku. Miasto będzie wyrównywać różnicę kosztów między starym a nowym ekologicznym ogrzewaniem.  Wysokość dopłat zależy m.in. od wysokości zarobków oraz liczby lokatorów etc.