Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął dzisiaj dyrektywę w sprawie rachunków bankowych, dotyczącą m.in. porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

Dyrektywa wprowadza obowiązek wobec banków przedstawiania konsumentom każdorazowo przed zawarciem umowy jasnej i wszechstronnej informacji o opłatach i prowizjach w odniesieniu do konkretnych usług bankowych związanych z posiadaniem rachunku bankowego. Konsument będzie też uprawniony do otrzymywania od banku rocznego sprawozdania w sprawie pobranych opłat i prowizji. Aby ułatwić klientom banków porównywanie poziomu opłat w różnych bankach, państwa członkowskie mają zadbać, aby w ich krajach funkcjonowała przynajmniej jedna ogólnokrajowa internetowa porównywarka kont bankowych – może to być strona prywatna po uzyskaniu odpowiedniej autoryzacji albo utworzona przez instytucję publiczną (nadzór bankowy).

Innym elementem dyrektywy są przepisy dotyczące ułatwień w przenoszeniu rachunków. Państwa członkowskie mają zapewnić, aby banki obowiązkowo oferowały usługę przenoszenia rachunku, która będzie polegała na dokonaniu na wniosek klienta przeniesienia z jednego banku do drugiego informacji na temat m.in. przypisanych do rachunku stałych zleceń oraz regularnych poleceń zapłaty.

– Do tej pory dobre praktyki w zakresie przenoszenia rachunków wynikały raczej z miękkich rekomendacji, od przyszłego roku będzie to już wymóg prawny. Banki, szczególne te, z których rachunki przenosimy, nie będą mogły utrudniać przenoszenia rachunków, a opłaty pobierane za tę usługę nie mogą być wygórowane. Cała procedura nie będzie mogła trwać dłużej niż 7 dni roboczych. Naszą ambicją było ułatwienie przenoszenia rachunku bankowego do stopnia porównywalnego z przenoszeniem numeru telefonu komórkowego – tłumaczy poseł Sławomir Nitras, członek komisji ds. gospodarczych i monetarnych.

Nowa regulacja wprowadza także tzw. podstawowy rachunek bankowy. Rachunek taki będzie realizował bardzo podstawowe funkcje, tj. wpłatę i wypłatę środków oraz przelewy na terenie UE. Banki będą musiały mieć go obowiązkowo w swojej ofercie.

 – Chcemy upowszechniać w Unii obrót bezgotówkowy, ponieważ jest on tańszyi bezpieczniejszy dla konsumentów. Aby skutecznie realizować ten cel musimy przeciwdziałać wykluczeniu z rynku usług bankowych i zadbać o powszechny dostęp do rachunków płatniczych. Dzięki tej dyrektywie podnosimy prawo do rachunku bankowego do rangi powszechnego prawa konsumenta – dodaje poseł Sławomir Nitras.