Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Statut europejskiej spółki prywatnej

29. stycznia 2010

Bogusław Sonik: Negocjacje w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej zakończyły się fiaskiem. Obietnic złożonych w ramach programu Small Business Act dla Europy najwyraźniej trudno dotrzymać. Setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw muszą jednak kontynuować działalność. Istotne jest, aby zapewnić, że nie są one zarządzane przez osoby do tego nieuprawnione. Projekt rozporządzenia ESP zawierał przepisy dotyczące wzajemnego uznawania utraty praw do zasiadania w zarządzie spółki lub podejmowania działalności gospodarczej. Czy Komisja przewiduje kontynuowanie prac nad projektem?
Jeśli uznawanie utraty praw stanowi problem pod względem prawnym, czy Komisja zamierza przedstawić inicjatywę w sprawie wymiany informacji o utracie praw między państwami członkowskimi w celu rejestracji spółek krajowych?