Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Gaz łupkowy w Europie

10. grudnia 2010

Bogusław Sonik: Komisarz G. Oettinger w swoich wypowiedziach poświęconych dywersyfikacji dostaw energii w sektorze gazowym wskazuje na konieczność korzystania z zasobów gazu łupkowego przez kraje członkowskie. Komisarz w wywiadzie dla polskiego dziennika „Gazeta Wyborcza” z 30 listopada 2010 r. wskazuje, iż widzi „w gazie łupkowym olbrzymią szansę dla Polski. To jest także w interesie UE, bo nie chcemy być zależni od importu”.
Jak wynika z informacji prasowej w Niemczech od listopada 2010 r. rozpoczęto odwierty w celu poszukiwania gazu łupkowego. Takie poszukiwania miały miejsce również na Węgrzech w 2006r., jak i w Czechach.
Wobec powyższego czy Komisja Europejska mogłaby przekazać następujące informacje:
1.    Gdzie w Unii Europejskiej zidentyfikowano obszary występowania gazu łupkowego? Czy Komisja dysponuje ogólną mapą obszarów występowania „potencjału” tzw. zagłębi dla gazu łupkowego w państwach członkowskich, a w szczególności w Polsce i w Niemczech?
2.    Czy istnieją udokumentowane dane szacowanych ilości wydobywanego gazu łupkowego w m3 (metrach sześciennych) ogólnie w Europie, a szczegółowo w Polsce i w Niemczech, bądź innych państwach członkowskich?
3.    Z jakich środków finansowych UE, Komisja Europejska widziałaby możliwość dofinansowania odwiertów i wydobycia gazu łupkowego w państwach członkowskich?