Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Implementacja dyrektywy 2007/2/WE INSPIRE (Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej)

22. listopada 2010

Od dnia 15 maja 2007 roku obowiązuje uchwalona 14 marca 2007 roku dyrektywa 2007/2/WE INSPIRE (Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej), ustanawiająca jednolitą infrastrukturę informacji przestrzennej dla Unii Europejskiej i państw EFTA.

Skutkiem wprowadzenia dyrektywy miało być m.in. ułatwienie podejmowania decyzji inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa krajowych rynków nieruchomości.

Na implementację dyrektywy składa się kilka elementów: dane, informacje o danych (metadane) oraz usługi wyszukiwana, przeglądania, ściągania, transformacji i odwołania.

W związku z powyższym chciałbym zapytać, jak przedstawia się kwestia implementacji dyrektywy w państwach Unii Europejskiej oraz jakie postępy zostały osiągnięte w tej dziedzinie przez poszczególne państwa UE od czasu uchwalenia dyrektywy.