Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności

3. maja 2010

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006(1) w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności tylko funkcjonalne oświadczanie zdrowotne umieszczone na podstawie opinii EFSA przez Komisję na wspólnotowej liście oświadczeń będą mogły być stosowane.

Przepisy rozporządzenia zakładają, iż pełna, ostateczna, lista oświadczeń zdrowotnych powinna powstać do 2010 r. Tymczasem, w związku z napływem dużej ilości wniosków, planowane jest fragmentaryczne publikowanie rozporządzeń wykonawczych w oparciu o wydawane w transzach opinie EFSA zamiast, jak przewiduje rozporządzenie 1924/2006, wydania jednego rozporządzenia w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu końcowego.

Rozporządzanie zakładało również, że MŚP będą mogły umieszczać oświadczenia zdrowotne na swoich produktach bez konieczności inwestowania w długotrwałą i kosztowną procedurę autoryzacji. Niestety większość złożonych wniosków nie zostaje zatwierdzona przez EFSA z powodów czysto formalnych związanych z uciążliwą i szczegółową procedurą.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Rozporządzenie zakłada publikację ostatecznej listy jednorazowo – czy w związku z tym publikacja list w transzach nie jest naruszeniem postanowień rozporządzenia i czy jest to niezgodne z prawem wspólnotowym?

2. Jak Komisja zamierza rozwiązać kwestie okresu przejściowego, w przypadku wydania przez Komisję rozporządzeń wykonawczych ustanawiających częściowy wspólnotowy wykaz oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 13?

3. Jakie działania zamierza podjąć Komisja, aby ułatwić MŚP procedurę składania wniosków do EFSA o umieszczanie oświadczeń żywieniowych, tak by zwiększyć ich konkurencyjność?