Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE.

12. października 2004

Bogusław Sonik (EPP-ED):

Chciałbym poruszyć sprawę polityki azylowej w kontekście nowych krajów członkowskich. Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 roku nastąpił duży wzrost wniosków azylowych w nowych państwach członkowskich. Prognozy Wysokiego Komisarza ds. uchodźców ONZ, który niedawno odbył wizytę studyjną w Polsce, na Słowacji i Węgrzech, przewidują, że dynamika wzrostu utrzyma się w tych krajach przez co najmniej kilka lat. Np. obecnie Polska przyjmuje największą liczbę uchodźców czeczeńskich, po zaostrzeniu konfliktu na Północnym Kaukazie. Od połowy września liczba ich wzrosła o kilkaset procent. Codziennie granicę Polski na wschodzie przekracza około 50 osób narodowości czeczeńskiej. Są to głownie matki z dziećmi, a dużą grupę stanowią również dzieci bez żadnej opieki.

Trzeba zintensyfikować pracę nad wspólną polityką azylową, trzeba i należy uruchomić mechanizm wspólnego finansowania opartego na solidarności między państwami członkowskimi, a także mechanizm organizacyjny w zakresie integracji osób uznanych za uchodźców. Potrzebne jest także szybkie stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania granicami, a także europejskiej agencji ds. zarządzania współpracą operacyjną na granicach zewnętrznych. Powinna ona jak najszybciej rozpocząć swoja działalność w celu ujednolicenia standardów służących ochronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Z uwagi na najdłuższą granicę lądowa Unii Europejskiej najwłaściwszym miejscem ulokowania siedziby agencji jest Polska.