Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

29. września 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Uchwalenie rezolucji w sprawie uruchomienia specjalnej linii budżetowej dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w zakresie zwalczania skutków kryzysu gospodarczego (EFG) to bardzo dobry krok podjęty przez Parlament Europejski nie tylko dla Polski, która już trzykrotnie korzystała z jego środków, ale także dla pozostałych państw Unii chcących skorzystać z jego pomocy.

Dzięki EFG 10% zwolnionych pracowników w UE w okresie 2009-2010 dostało wsparcie, z czego 40% pracowników zostało pomyślnie ponownie włączonych do rynku pracy. Przedłużenie działania tego Funduszu do grudnia 2013 roku będzie skutecznym instrumentem ułatwiającym zwalnianym pracownikom przechodzenie przez często długotrwały i trudny proces przekwalifikowywania i doskonalenia zawodowego w sytuacjach nieprzewidzianej restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw, zwłaszcza w wyniku kryzysu lub skutków globalizacji.

Mam też nadzieje, że Komisja Europejska będzie sprawnie administrować procedurą przyznawania wniosków, szybkie procedury są czynnikiem, dzięki któremu obywatele odczują sukces tego przedsięwzięcia. Jest to o tle ważne, że osób oczekujących takiej pomocy jest bardzo wiele, świadczą o tym dane ukazujące wzrastającą liczbę wnioskodawców, którym udzielono pomocy z EFG oraz wielkość zaangażowanych środków finansowych.