Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

19 września 2012, 17:45

Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego przyjęła dzisiaj większością – 63 za, jeden przeciw, jeden wstrzymujący się – raport europosła PO Bogusława Sonika dotyczący środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego. Eurodeputowani odrzucili poprawki dot. moratorium i wprowadzenia zakazu technologii szczelinowania na poziomie europejskim.

– Za najważniejsze przesłanie raportu uważam wchodzące w pakiet kompromisowy – Podejście ostrożnościowe – ale dające łupkom szanse, szanse na komercyjną opłacalność. Europy nie stać na niewykorzystywanie własnych zasobów, które nie tylko mogą przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia od dostaw zewnętrznych, ale wpisać się również w politykę redukcji emisji – podsumowuje Sonik

W treści raportu czytamy ze konieczny będzie przegląd obecnego prawa na szczeblu unijnym i krajowym oraz lepsza implementacja i egzekucja obecnie obowiązującego prawa, stworzenie europejskiego katalogu najlepszych dostępnych praktyk i technik. Ponadto, raport podkreśla, że należy zapewnić najwyższe standardy technologiczne, opracowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, minimalizacji ryzyka, odpowiedzialność przemysłu za wyrządzone szkody – „zasada zanieczyszczający płaci „, pełna transparentności działań – obowiązek deklarowania składu i stężenia składu chemicznego płynów hydraulicznych, minimalizacja użycia toksycznych substancji.

– W głosowaniu widoczny był jednak podział pomiędzy zwolenników i przeciwników gazu łupkowego, głównie z frakcji Zielonych, Liberałów i Socjalistów. Można się spodziewać się, że przed sesją plenarną będzie duża mobilizacja po obu stronach, tak, więc nic nie jest jeszcze przesądzone – dodał poseł Sonik.

Raport zostanie poddany pod głosowanie plenarne najprawdopodobniej podczas październikowej sesji PE w Strasburgu.

Skonsolidowana wersja raportu będzie niedługo dostępna na www.europarl.europa.eu oraz na www.boguslawsonik.pl.