Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

9 października 2012, 11:00

W poniedziałek w Brukseli rozpoczęło się największe doroczne spotkanie dot. polityki regionalnej. Ponad 6 tys. przedstawicieli europejskich regionów opowie się za silną polityką regionalną, dysponującą odpowiednim budżetem. To już 10 tego typu spotkanie, które odbywa się w kluczowym momencie dla nowej, wieloletniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.

W ciągu czterech dni spotkań Open Days będzie starało się pokazać na konkretnych przykładach, w jaki sposób regiony i miasta wspierają trwały wzrost gospodarczy za pośrednictwem funduszy strukturalnych. Od 2007 roku przedsiębiorstwa wspierane z unijnych funduszy stworzyły 450 tysięcy miejsc pracy, a co najmniej 56 tys. małych i średnich firm skorzystało z dotacji na inwestycje.

Więcej na anglojęzycznej stronie konferencji