Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

11 czerwca 2006, 22:00

Dnia 31 maja 2006 roku, w Holandii została zarejestrowana nowa kontrowersyjna partia polityczna. Głównym celem partii Dobroczynność, Wolność i Różnorodność (NVD), jest legalizacja współżycia seksualnego z dziećmi od 12 roku życia a następnie zniesienie wszelkich ograniczeń wiekowych w kontaktach seksualnych dorosłych z dziećmi.

Grupa ta opowiada się także za legalizacją pornografii dziecięcej i sodomii. Działania te, postrzegane przez nas jako mające na celu likwidacje podstawowych praw człowieka przynależnych dzieciom, wywołują naszą wielką troskę. Dzieci są najbardziej bezbronnymi członkami społeczeństwa i potrzebują szczególnej ochrony. Relatywizm wartości skutkuje rozkładem społeczeństwa. Jeśli Europa nie potrafi chronić swej przyszłości, nie będzie w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości. Dlatego wzywamy Państwa członkowskie Unii Europejskiej do potępienia wszelkich pośrednich i bezpośrednich działań skutkujących łamaniem praw dzieci.

Zwracamy się także do Holandii o przemyślenie decyzji przyznania legalnego statusu takim ugrupowaniom.

Podpisno: Bogusław Sonik, Anna Zaborska, Posłowie do Parlamentu Europejskiego.