Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 marca 2008, 23:00

„Przeciw wirówce 
Liliana Sonik 

Wielki Tydzień zachęca do wyhamowania. Wydaje się, że coraz mniej skutecznie. Za to coraz bardziej skutecznie wkręca nas w swe tryby wirówka codzienności. Życie pospieszne oferuje wrażenie skuteczności, działania, ruchu. I można to nawet polubić, bo syndrom aktywności działa jak miękki narkotyk: nawet jeśli fizycznie nie szkodzi, to uzależnia mentalnie. Niepostrzeżenie konstatujemy z rezygnacją, że próżno stawiać opór duchowi czasów, wszak kijem Wisły nie zawrócisz…”

Źródło: Dziennik Polski, 17 marca 2008