Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Po trwających ponad dwa miesiące negocjacjach międzyinstytucjonalnych udało się uzyskać decyzję w sprawie oceny środowiskowej wydobycia gazu łupkowego. W październiku Parlament Europejski przegłosował sprawozdanie ws projektu nowelizacji dyrektywy o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Najbardziej istotnymi zmianami zaproponowanymi przez włoskiego sprawozdawcę z grupy liberałów było wprowadzenie obowiązkowej pełnej oceny środowiskowej podczas poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Takie przepisy nie tylko wpłynęłyby na koszty inwestycji, ale jeszcze bardziej wydłużyłyby i skomplikowałyby procesy administracyjne, co odstraszyłoby potencjalnych inwestorów, stawiając pod znakiem zapytania rentowność inwestycji.

– Sprawozdawca nie miał wystarczająco silnych argumentów. Poprawka ta została przegłosowana minimalną większością głosów. Poza tym podczas głosowania doszło do złamania procedur, przeciwko czemu złożyłem formalny protest w tej sprawie – wyjaśnił europoseł PO Bogusław Sonik.

Po głosowaniu w PE projekt został przekazany do negocjacji pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją. Polsce udało się zbudować w Radzie większość blokującą i wykreślić niekorzystne zapisy dotyczące gazu łupkowego. Wczoraj zakończyły się trójstronne negocjacje, w których pomimo determinacji przeciwników gazu łupkowego, głównie z frakcji socjalistów i zielonych, udało się odrzucić poprawki.

– Próbne odwierty nigdy nie były objęte oceną środowiskową, ze względu na brak naukowych dowodów. Negocjatorzy podjęli słuszną decyzję, nie utrudniając rozwoju tego nowego i tak potrzebnego źródła energii i nie stawiając niepotrzebnych administracyjnych przeszkód inwestorom – dodał europoseł Bogusław Sonik.

Sprawozdanie wróci do Parlamentu Europejskiego pod głosowanie w komisji środowiska w styczniu 2014 r.