Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1319635586

26. października 2011

Dziś rano parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła rezolucję, w której stwierdza, że Unia Europejska powinna zaprezentować pozycję lidera zmian i przewodzić nadchodzącemu szczytowi klimatycznemu ONZ w Durbanie.

Członkowie Komisji ustalili ponadto, że UE powinna dążyć do zwiększenia celu 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku, ponieważ skorzystają na tym gospodarki poszczególnych krajów członkowskich.

Eurodeputowani chcieliby również, aby Unia Europejska pomogła dojść do porozumienia w sprawie Zielonego Funduszu Klimatycznego, który wspierać miałby kraje rozwijające się, i którego budżet powinien osiągnąć poziom 100 mld USD rocznie do roku 2020. Nowe środki, przeznaczone na wsparcie w celu osiągnięcia limitów byłyby także przekazywane na ograniczenie emisji ze źródeł lotniczych i morskich (w chwili obecnej wyłączone z Protokołu z Kyoto).