Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Sonik Ekspres - newsletter posła Bogusława SonikaNr 73, 7 stycznia 2014
6 – 9.01.2014 – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznychBaner2Parlament   Europejski, BrukselaW tym   tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji   parlamentarnych i grup politycznych. Jak co tydzień obrady mogą Państwo śledzić na żywo na   stronie internetowej PE. Zapraszamy do zapoznania się z niżej   wymienionymi agendami:Wolności   Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne (LIBE)- 9 stycznia członkowie   komisji będą głosować w sprawie pakietu wieloletnich ram finansowych Spraw   Wewnętrznych (WRF) w zakresie  bezpieczeństwa   wewnętrznego, azylu, migracji i polityki   wizowej.Kontrola Budżetowa (CONT) – 9 stycznia odbędzie się debata w sprawie   sprawozdania finansowego  CONTEDF i   innych instytucji UE za rok 2012. Komisji omówi roczne sprawozdania wraz z przedstawicielami   Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.Przemysł,   Badania Naukowe i Energia (ITRE) – 9 stycznia w komisji odbędzie się debata na   temat pakietu innowacji i inwestycji.W tym tygodniu:Projekcja filmu „A Place to Stand”/Punkt Oparcia” w PE w Brukseli!W środę 8. stycznia 2014 r. o godz. 19.00 w Parlamencie Europejskim  w Brukseli (PHS1, zone C, Yehudi Menuhin space) odbędzie się pokaz filmu „PLACE TO STAND” /„PUNKT OPARCIA” w reżyserii Anny Ferens. Pokaz organizowany jest przez Posła Bogusława Sonika przy współpracy polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim oraz Grupy EPL.Film zainauguruje jubileuszowy rok 2014, w którym obchodzimy 25 -lecie demokratycznych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 10- lecie rozszerzenia UE o nowe państwa członkowskie .Swój udział w projekcji potwierdzili: Martin Shulz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Posłowie Hans-Gert Pöttering i Jerzy Buzek.„Punkt Oparcia” to  pasjonująca filmowa opowieść o tym jak w latach 80. Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne krajach bloku sowieckiego. Oparty na niepublikowanych materiałach archiwalnych i rozmowach z europarlamentarzystami oraz działaczami opozycji z Czech, Estonii, Niemiec, Polski, Słowacji, Rumunii,  film odwołuje się do ponad 50 rezolucji Parlamentu Europejskiego, które zostały przyjęte w latach 1980-1990.Film powstał w ramach projektu „Parlament Europejski – powrót Wschodu na Zachód” dofinansowanego ze środków UE przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Maj 77, przy współpracy Narodowego Centrum Kultury oraz Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Angielska wersja filmu powstała dzięki Instytutowi Kultury Polskiej w Brukseli.Zaproszenie znajdą Państwo tutaj.Więcej >Nowe zasady regulujące sposoby wędzenia1 września br. rozporządzenie Komisji Europejskiej z 19 sierpnia 2011 roku odnośnie  najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych, które zobowiązuje m.in. europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem do zmniejszenia zawarcia benzo(a)pirenu począwszy od 1 września 2014 roku z 5,0 mikrogramów na kilogram do  2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych.W związku z tym, w poniedziałek, 6 stycznia br. Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik zadał w tej sprawie pisemne pytania  do Komisji Europejskiej by rozwiać wątpliwości pojawiające się w ostatnich dniach w medialnych doniesieniach zapowiadających m.in. koniec produkcji wędzonych wędlin w Polsce.Europoseł Sonik komentuje sprawę: Intencją rozporządzenia Komisji jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu  w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem.  Dużo polskich wędlin wpisanych na unijną listę produktów tradycyjnych i regionalnych wymaga jednak wędzenia tradycyjną metodą, w związku z czym mogą nie spełniać wymogów zawartych w rozporządzeniu. W takim kształcie rozporządzenia ukryłaby się jednak pewna wsteczność, gdyby produkty te, których metody wytwarzania są chronione napotkały teraz na problemy związane z ich wytwarzaniem.Zadane przez Posła Sonika pytania znajdą Państwa tutaj.Więcej >5-edycja naboru na staż praktyczny w Parlamencie Europejskim trwa!Uwaga!!! Uwaga!!!  Ruszała kolejna edycja naboru na staż!!! To już ostania szansa, aby w tej kadencji Parlamentu Europejskiego zostać stażystą Posła do PE Bogusława Sonika!Jeśli interesujesz się tematyką europejską i chciałbyś dowiedzieć się jak funkcjonuje Parlament Europejski ta propozycja jest skierowana właśnie do Ciebie! A może  planujesz swoją karierę i chciałbyś sprawdzić się w praktyce w dynamicznej i wymagającej pracy? Aplikuj na organizowany już po raz piąty staż praktyczny w Biurze Poselskim Posła Bogusława Sonika w Brukseli.Aby wziąć w nim udział należy przesłać w terminie do 15. stycznia 2014 roku komplet dokumentów zawierających: cv, list motywacyjny oraz esej o objętości 8-12 stron znormalizowanego maszynopisu dotyczący jednego z poniższych tematów:Bilans 10 lat polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim – podsumowanie aktywności polskich europosłów.
W 2014 mija 35 lat od pierwszych bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy przez ten okres zwiększył się wpływ obywateli na decyzje podejmowane na forum Unii Europejskiej?
Odnawialne źródła energii w strukturze zużycia paliw europejskich gospodarek opartych na węglu.
Znaczenie Konferencji Klimatycznej ONZ (tzw. COP 19) dla realizacji polityki energetycznej UE.Szczegółowe informacje i kwestie formalne możliwości wzięcia udziału w naboże na staż znajdą Państwo tutaj.Więcej >Wydarzyło się:”Zbiorka dla Burka” zakończona rekordowym wynikiem!Fscn0543Tak Poseł Sonik zachęcał do wzięcia udziału w organizowanej kolejny już raz zimowej akcji „Zbiórka dla Burka”: Chciałbym, żeby wszystkie psy i koty były tak szczęśliwe jak moja Paris! Kolejny raz organizuję zbiórkę dla Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zachęcam do przynoszenia karmy dla zwierząt i koców, które pomogłyby naszym czworonożnym przyjaciołom przetrwać zimę. Lista potrzebnych rzeczy dostępna jest na stronie schroniska.Dary były przyjmowane od 3 do 20 grudnia codziennie w godzinach pracy  biura poselskiego (9.00-17.00) przy ulicy Kanoniczej 12.Podopieczni krakowskiego schroniska otrzymali w ramach tegorocznej akcji ponad 130 kg karmy! Dziękujemy za każde otwarte serce! Za rok powtórka i liczymy na poprawę tego wyniku!Serdecznie dziękujemy!Grecja na czele UEPrezydencjaGrecja, która od 2010 roku otrzymuje pomoc finansową od strefy euro i MFW, przejęła przewodnictwo w Radzie UE. Zamierza przekonywać, że reformy i wzrost gospodarczy muszą mieć „ludzką twarz” oraz udowodnić, że prezydencja nie musi być kosztowna .Premier Grecji Antonis Samaras na grudniowym szczycie UE w Brukseli mówił, że  – To będzie prezydencja nadziei. Nadziei na więcej Europy i na lepszą Europę.Wskazał również, że przejęciu sterów Unii towarzyszą dodające otuchy wiadomości o gospodarce Grecji, która nie tak dawno, po wybuchu kryzysu zadłużenia w strefie euro, stanęła w obliczu bankructwa. Zgodnie z najnowszą prognozą banku centralnego grecki PKB wzrośnie w 2014 roku o 0,5 proc. To niewiele, ale gospodarka tego kraju będzie na plusie po raz pierwszy od 2008 roku.Priorytetem greckiego przewodnictwa w UE będą działania służące pobudzaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a szczególnie walka z bezrobociem wśród młodzieży. Grecy będą się też starali zakończyć negocjacje z Parlamentem Europejskim na temat drugiego etapu unii bankowej, czyli systemu likwidacji i restrukturyzacji banków.Ważna w trakcie greckiego przewodnictwa będzie również polityka UE w sferze migracji i ochrona granic; Grecja, jako kraj regionu Morza Śródziemnego, także zmaga się z problemem nielegalnej imigracji z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Jednym z priorytetów prezydencji będzie również polityka morska.Łotysze będą płacić w euroEuro3_european%20union%202012%20pe-epWraz z początkiem 2014 roku zakończyła się historia łotewskiego łata. Łotwa weszła bowiem do kręgu krajów, w których obowiązuje wspólna europejska waluta – euro. Tym samym od czwartku euro obowiązuje już w 18 krajach UE, zamieszkanych przez 333 mln ludzi.Łotwa jest czwartym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, który wstąpił do strefy euro. Wcześniej zrobiły to już Słowenia, Słowacja i Estonia.Od dzisiaj euro stopniowo będzie zastępować walutę łotewską. Jeszcze tylko przez dwa tygodnie w obiegu będą obie waluty: euro i łat.Z ostatnich sondaży przeprowadzonych w grudniu na Łotwie wynika, że jedynie 25 procent Łotyszy popiera zastąpienie łata przez euro, 58 procent jest temu przeciwnych, a reszta nie ma zdania. Najbliższy czas pokaże więc czy faktyczne przyjęcie wspólnej europejskiej waluty przyczyni się do zmiany społecznych nastroi. Zasadniczą pozostaje jednak kwestia w jakim kierunku ta zmiana podąży.
boguslawsonik.pl