Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

7 kwietnia 2006, 22:00

Logope

Dzisiejsza Unia Europejska, jest osiągnięciem i owocem dialogu podjętego u jej zarania, który miał na celu przezwyciężenie uprzedzeń między narodami, których dzieje niejednokrotnie wrogo się krzyżowały.– mówił Bogusław Sonik.

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim Poseł Bogusław Sonik gorąco poparł pomysł dodania do projektu Obywatele dla Europyczwartego zakresu działania, którym miałaby być Aktywna Pamięć Europejska.

Kształtowanie postawy świadomego Europejczyka może się dokonać tylko i wyłącznie poprzez rozumienie prawdy o naszej przeszłości. Upamiętnienie ofiar dokonanych przez nazistów i reżim stalinowski, masowych deportacji i zagłady nie służy podsycaniu nieufności wśród narodów, ale ma przypominać o podstawowych prawach do wolności, państwa prawa i poszanowania drugiego człowieka. Tylko w ten sposób Unia Europejska będzie mogła realizować przesłanie ojców założycieli wyrażone w słowach: