Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

11 maja 2009, 22:00

1242233252

Poseł Bogusław Sonik wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Andrzejowi Szczeklikowi, ordynatorowi oddziału Klinicznego kliniki Alergii i Immunologii UJ CM.
Uroczystość odbyła się 12 maja podczas senatu UJ.