Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Poniżej przedstawiamy list 332 mieszkańców Krakowa do Prezydenta Miasta Krakowa postulujący bardziej staranne prace przy zagospodarowaniu terenu Zakrzówka.

Inicjatorką listu jest Pani Bogumiła Szalas

Jako mieszkańcy Krakowa oraz aktywni członkowie Stowarzyszenia Zakrzówek zwracamy się z gorącą prośbą o powołanie komisji do zbadania uwarunkowań i konsekwencji hydrologicznych, geologicznych i ekologicznych w realizacji projektów Parku Zakrzówek.

Komisji, która zbadałaby, jak się maja proponowane projekty do rzeczywistego obrazu i warunków terenu.

Zamieszczone na stronie internetowej www.krakow.wvborcza.pl projekty budzą szereg wątpliwości, zarówno co, do możliwości ich realizacji (wapienne, kruche skały, zmieniający się poziom wody, specyfika dna akwenu), jak i stopnia ingerencji w krajobraz. Istotne wydają się również kwestie bezpieczeństwa: projekty nie tylko nie likwidują dotychczasowych zagrożeń, lecz zdają się generować kolejne – jak np. niezabezpieczone, ogólnodostępne kładki zawieszone bezpośrednio nad lustrem wody bez bariery.

Obawiamy się również, że to dziewicze miejsce straci swoje walory krajobrazowe i przyrodnicze. Woda w akwenach ma klasę A – najwyższą (była badana przez SANEPiD w 2012 r. z inicjatywy Stów. Morsów Kaloryfer); żyje w niej bardzo wiele gatunków ryb. Zbyt duża ingerencja człowieka może przyczynić się do naruszenia tego delikatnego ekosystemu.

Dla nas, osób doskonale znających zalew i jego okolice (opływamy oba akweny, sprzątamy teren i morsujemy w zimie od ponad 10 lat) jest oczywiste, że przedstawione projekty w wielu miejscach nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań terenu. Część rozwiązań (np. usypanie plaży w projekcie nagrodzonym III nagrodą) ma charakter tymczasowy i byłaby marnowaniem pieniędzy, pochodzących z naszych podatków.

Uważamy, że nasze doświadczenia i praktyczna wiedza związane z tym miejscem powinny zostać wykorzystane, dlatego nasi przedstawiciele chętnie wezmą w pracach takiej komisji udział.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby, chodzi nam o dobro nas wszystkich. Kraków jest już dostatecznie zabetonowany.