Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1 stycznia po raz pierwszy od wejścia do UE w 2007 roku, Rumunia przejęła rotacyjną prezydencję w Radzie.

Na ten sześciomiesięczny okres Rumunia wyznaczyła następujące priorytety:

W trakcie rumuńskiej prezydencji Rada UE będzie także zajmowała się: