Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 lipca 2011, 22:00

1309948640

W środę 6.07.2011 podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu premier Donald Tusk przedstawił priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którymi będą bezpieczeństwo militarne, energetyczne i żywnościowe Europy, a także wzrost gospodarczy zagwarantowany przez jednolity rynek oraz Europa otwarta na inne kraje.

Podczas swojego wystąpienia w Strasburgu szef polskiego rządu mówił o jednoczeniu Europy – polegającym nie tylko na akcesji nowych krajów, ale na jednoczeniu obywateli Unii, którzy „czują się w Europie i Unii jak w swoim politycznym domu”.

Premier podkreślił, że „odpowiedzią na kryzys musi być zjednoczenie”. – Nie może być tak, że tu wewnątrz Europy narasta zwątpienie w jej sens, a na zewnątrz wszyscy tęsknią, by żyć w takich warunkach, w jakich żyjemy my – dodał premier. Zaznaczył, że przyczyną obecnego kryzysu w Europie nie jest zjednoczona Europa, jej instytucje, czy budżet. – Odpowiedzią na kryzys jest więcej Europy i więcej integracji – przekonywał. Czyniąc aluzję do debaty o ograniczaniu Schengen, Tusk zapewnił, że w interesie Europy leży ochrona podstawowych uprawnień mieszkańców, w tym swobody przemieszczania się.

Zaznaczał też, jak ważna jest pamięć o korzeniach Europy – Grecji, gdzie rodziła się demokracja. – Wszyscy jesteśmy stamtąd. Grecja to dla mnie bardziej Perykles niż demonstracje. Nie szukajmy w niej tylko kozła ofiarnego – dodał.

Premier wymienił trzy najważniejsze, jego zdaniem, priorytety. Po pierwsze bezpieczeństwo – Trzeba zacząć debatę na temat, jak Europa będzie mogła działać w czasie zagrożenia – mówił Tusk, wyjaśniając, że chodzi o m.in. bezpieczeństwo militarne, energetyczne i żywnościowe. – Drugi priorytet to postęp, który chcemy osiągnąć, jeśli chodzi o jednolity rynek, w tym rynek internetowy – mówił premier. Chodzi o wzmocnienie wzrostu gospodarczego poprzez dokończenie budowy unijnego rynku wewnętrznego. Polska zainteresowana jest w szczególności rozwojem usług elektronicznych, tak by znieść bariery uniemożliwiające przeprowadzanie transakcji transgranicznych on-line. – Musimy zrozumieć, że źródła dobrobytu zawsze były te same: to swobodna przedsiębiorczość i minimum barier – ocenił szef rządu. Trzecim priorytetem jest dla Polski Europa otwarta. – Wierzę, że możemy budować Europę bezpieczną. Wierzę, że możemy wierzyć w postęp tych, którzy aspirują do bycia we Wspólnocie – powiedział Tusk. Premier podkreślał wagę Partnerstwa Wschodniego i zakończenie negocjacji z Chorwacją. Przypomniał, że nie zapomina o krajach, które nie są w Unii, ale z nią współpracują.

Polski rząd liczy na to, że w tym roku sfinalizowane zostaną negocjacje z Ukrainą dotyczące podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Do końca roku ma być podpisany traktat akcesyjny z Chorwacją, która zakończyła już negocjacje. Pod koniec września w Warszawie planowany jest szczyt Partnerstwa Wschodniego, który będzie jednym z najważniejszych wydarzeń naszego przewodnictwa.

SERWISY

BOGUSŁAW SONIK POSEŁ DO PARLAMENT