Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

17 października 2012, 07:00

Bukareszt – „Więcej Europy” to hasło rozpoczynającego się dzisiaj 21 Kongresu EPL.

Podczas Kongresu odbędzie się wybór przewodniczącego, 10 wice-przewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika partii EPL. O reelekcję na stanowisko przewodniczącego ubiega się Belg Wilfried Martens; wiceprzewodniczącym EPL ponownie chce być poseł do PE Jacek Saryusz-Wolski (PO).

Podczas spotkania delegaci przyjmą koncepcję polityczną EPL, omawiane  będą też sposoby rozwiązania kryzysu gospodarczego oraz kwestie dotyczące unii bankowej.  Planowane jest również  przyjęcie deklaracji m.in. w sprawie jednolitego rynku wewnętrznego UE.

W Bukareszcie odbędzie się także  regularny Szczyt szefów państw i rządów oraz przywódców partii EPL, w ramach przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18-19 października w Brukseli.

Wśród zaproszonych na kongres ponad 1200 gości  są m.in. szef Komisji Europejskiej Jose Barroso, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oraz 16 głów państw i rządów wywodzących się z partii chadeckich, w tym premier Tusk. W kongresie uczestniczy również 6 szefów państw i rządów spoza UE: Armenii,  Macedonii,  Mołdawii, Gruzji, Albanii i Serbi.

Gospodarzami dwudniowego kongresu są dwie rumuńskie partie Partia Demokratyczno-Liberalna (PD-L) oraz Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii (UDMR).