Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

12. lipca 2007

Bogusław Sonik, w imieniu grupy PPE-DE:

Panie Przewodniczący!

W marcu tego roku piętnastu wietnamskich decydentów zostało skazanych na karę długoletniego więzienia i areszt domowy. To wydarzenie, które przeszło bez echa w światowych mediach, stanowi potwierdzenie złej sytuacji, jaka panuje w tym kraju, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka.

W Wietnamie łamane są podstawowe wolności obywatelskie: wolność wyznania, prasy, wolność zgromadzeń. Nie obowiązuje prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu. Decydenci osadzani są w zakładach psychiatrycznych niczym dawniej w byłym Związku Radzieckim. Mniejszości etniczne są prześladowane, represjonowani są duchowni, przedstawiciele wielu różnych wyznań.

Unia Europejska nie może, nie powinna tolerować dalej tego typu naruszeń. Co ważniejsze, jesteśmy najistotniejszym partnerem handlowym Wietnamu, który korzysta też z systemu preferencji taryfowych Unii Europejskiej. Dysponujemy środkami, które mogą sprawić, że rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu będzie bardziej skłonny do zapewnienia swoim obywatelom podstawowych gwarancji obywatelskich. Jest to naszym obowiązkiem