Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

9. września 2010

Bogusław Sonik (PPE):

Niepokojące jest stosowanie przez syryjskie władze tak arbitralnych aresztowań i prześladowań znanych obrońców praw człowieka w Syrii.

Proces pana Al-Malehy nie spełnił międzynarodowych standardów sprawiedliwości, w tym domniemania niewinności i prawa do obrony. Ułaskawienie pana Al-Maleha i innych obrońców praw człowieka, którym nie zagwarantowano prawa do rzetelnego procesu, świadczyłoby o zmianie kierunku polityki władz na rzecz przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka i zasad sprawiedliwego procesu.

Dodatkowo podpisanie umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Syrią, której podstawowym elementem jest poszanowanie praw człowieka, zostało odroczone na wniosek Syrii w październiku 2009 r. W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Europejska powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w sprawie stanu dyskusji dotyczących podpisania tej umowy