Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

15. grudnia 2010

Bogusław Sonik (PPE):

Debata w sprawie sprawozdania na temat przestrzegania praw człowieka na świecie zbiega się ze smutnymi wydarzeniami, które potwierdzają, że prawa człowieka są ciągle łamane. Laureaci Nagrody Nobla – Liu Xiaobo – i Nagrody im. Sacharowa – Guillermo Fariñas – nie mogli odebrać wyróżnień, bo nie dostali zgody reżimów na wyjazdy ze swoich krajów.

Wczorajsza wizyta w Parlamencie Europejskim biskupów z Iraku jest dowodem na to, że nadal mamy ogromny problem z prześladowaniami na tle religijnym. Prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w tym niedawny atak terrorystyczny na katedrę w Bagdadzie, pokazują, że powstają nowe metody łamania praw podstawowych, na które Unia powinna odpowiednio i skutecznie reagować.

Chciałbym się przyłączyć do apelu pana przewodniczącego Jerzego Buzka o uznanie problemu bezpieczeństwa chrześcijan w Iraku za sprawę priorytetową. Nie można się zgodzić na traktowanie chrześcijan jako obywateli drugiej kategorii. Jak można też kontynuować akcesyjne negocjacje z Turcją, jeżeli jedyne seminarium chrześcijańskie w tym kraju pozostaje zamknięte?

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony unijna dyplomacja daje szansę na polepszenie działania Unii w dziedzinie praw człowieka. Działania te powinny się skupić na wzmacnianiu współpracy międzynarodowej i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Promowanie demokratycznych wartości i praw człowieka powinno być głównym założeniem spójnej polityki zagranicznej Unii.