Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Brukseli

3. lutego 2011

Bogusław Sonik (PPE )

Czy Pan Przewodniczący mógłby podać nazwiska osób, nad którymi głosowaliśmy? Bo było tajne głosowanie, ale nie wiemy, nad kim głosowaliśmy.