Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

16. czerwca 2010

Bogusław Sonik (PPE)

Panie Przewodniczący!

Tylko na terenie województwa małopolskiego, jednego z zalanych województw, woda pochłonęła aż dziewięć ofiar śmiertelnych. Zalała 645 miejscowości, ponad 2 tysiące domów, które nie nadają się do użytku. Podczas powodzi szczególnie ucierpiały tereny górskie i podgórskie, które na co dzień borykają się z trudnościami wynikającymi ze specyficznego ukształtowania terenu i słabej infrastruktury.

Klęska żywiołowa, jaka nawiedziła ten region, dodatkowo pogłębiła jeszcze istniejące problemy, zalewając kilometry dróg, torów kolejowych, zrywając mosty, zalewając szkoły, gospodarstwa, firmy prywatne, domy mieszkalne. W wyniku powodzi uaktywniło się w tym specyficznym regionie ponad tysiąc osuwisk, które dodatkowo powiększyły straty, zabierając niekiedy całe wsie.

  W obliczu tej klęski żywiołowej zwracam się z apelem do Komisji Europejskiej, aby uruchamiając środki z Funduszu Solidarności, uwzględniła specyfikę poszczególnych regionów dotkniętych klęską, tak by jak najlepiej przyjść z pomocą ofiarom tego żywiołu.