Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

30 czerwca 2011, 23:00

1309521624

„Dlaczego ten dzień jest ważny dla Polski?” – większość pytanych przechodniów nie miała problemów z udzieleniem odpowiedzi na pytanie i prawidłowo wskazała dzień 1 lipca 2011 jako datę przejęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Wszystkie odpowiedzi nagradzane były słodyczami i kolorowymi balonikami, rozdawanymi pomimo deszczowej pogody w centrum Krakowa. Wydarzenie zorganizowało Biuro Posła Bogusława Sonika.