Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP


Polecamy wywiad z Posłem Sonikeim w dzisiejszym wydaniu „Dziennika Polskiego”.

BOGUSŁAW SONIK mówi, że sami możemy zdecydować, czy wykorzystamy szansę, jaką jest wydobycie gazu łupkowego.

– Komisja Europejska wydała zalecenie, że kraje unijne mogą same określać warunki, czy i jak wydobywać surowce energetyczne, w tym gaz łupkowy. Co to dla nas oznacza?

– Komisja potwierdziła, że każdy kraj członkowski może prowadzić taką politykę energetyczną, jaką uważa dla siebie za najlepszą. Zatem nie wtrącamy się, jeśli ktoś popiera rozwój energetyki jądrowej, jak np. Francja, ale oczekujemy, że inni też się nie będą wtrącali do nas. Unia ma jednak prawo określać przepisy dotyczące np. ochrony środowiska.

– To dziś duży problem?

– Niekoniecznie. Była wprawdzie próba obejścia prawa każdego kraju do decydowania o polityce energetycznej, właśnie przy użyciu przepisów środowiskowych. Forsowali ją politycy francuscy, którzy starali się doprowadzić do zakazu wydobywania gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego, czyli jedyną, która jest dotychczas stosowana. Jednak najpierw Parlament Europejski w głosowaniu nad moim raportem, a teraz Komisja w zaleceniach, które ogłosiła, nie poszli tą drogą.

Pełna wersja wywiadu dostępna tutaj:

Źródło: „Dziennik Polski”, 27 stycznia 2014