Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

7. lipca 2010

Bogusław Sonik (PPE):

Wszyscy tu obecni zdajemy sobie sprawę z rozmiaru i ogromu tej ekologicznej katastrofy, jaka miała miejsce w Zatoce Meksykańskiej. Od naszej ostatniej debaty dotyczącej bezpieczeństwa morskich platform wiertniczych minęły już prawie dwa miesiące. W międzyczasie odbyła się także debata w Komisji Ochrony Środowiska.

Do zatoki bez przerwy od trzech miesięcy wlewają się miliony litrów ropy, pustosząc cały ekosystem w regionie. Plama dotarła już do wybrzeży Florydy, zagraża Kubie i Meksykowi. Usuwanie skutków tej tragedii pochłonęło też ogromne nakłady finansowe. Koncern paliwowy BP zgłosił, że koszty walki z tragicznym wyciekiem ropy w zatoce wyniosły już ponad 3 miliardy dolarów.  W świetle powyższego chciałbym wyrazić swoje poparcie dla propozycji dotyczących utworzenia specjalnego funduszu oraz ubezpieczenia na wypadek wycieku ropy na wodach europejskich. Jestem zdania, iż koncerny paliwowe, minimalizując ryzyko, powinny być jednocześnie przygotowane na poniesienie finansowej odpowiedzialności na wypadek katastrofy.

Utworzenie tego typu funduszu stanowiłoby pewnego rodzaju zabezpieczenie oraz byłoby wyrazem ekologicznej i społecznej odpowiedzialności za własne inwestycje. Za konieczne uważam także wprowadzenie jednolitego systemu technicznej kontroli platform znajdujących się na wodach terytorialnych Unii Europejskiej oraz cyklicznej i publicznie dostępnej oceny stanu ich zabezpieczeń.