Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej. Strasburg

26. września 2006

Bogusław Sonik (PPE-DE):

Panie Przewodniczący!

Rozpoczęte negocjacje akcesyjne z Turcją należy kontynuować. Turcja powinna być traktowana jak każde inne państwo, z którym prowadzone były wcześniej negocjacje. Proces harmonizacji prawa tureckiego z europejskim pomaga temu krajowi w modernizacji, demonopolizacji gospodarki i zbliżeniu się do podstawowych wartości, na jakich oparta jest Unia Europejska.

Turcja jest krajem, który podjął niezwykle trudny wysiłek oddzielenia islamu od struktur rządzenia państwem. Ten świecki charakter kraju muzułmańskiego jest dziś, w świecie, gdzie ujawnia się coraz częściej ekstremalne, fanatyczne oblicze islamu czymś, co warto i należy wspierać. Tym niemniej Turcja musi wiedzieć, że nie może liczyć na żadne uprzywilejowane traktowanie. Nie może oczekiwać, iż Unia złagodzi wobec Ankary normy, prawa, wymagania wynikające z traktatów europejskich.

Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na wolności i swobody obywatelskie. Nie wystarczy dokonać tylko zmiany zapisów w kodeksach i ustawach. Dbałość o swobody obywatelskie, o wolność słowa, swobodę sprawowania kultu religijnego musi być stałą praktyką administracji oraz władzy sądowniczej. Postęp w tej dziedzinie będziemy oceniać po faktach. Ankara musi wiedzieć i nie obrażać się o to, iż będziemy pytać, oceniać, sprawdzać jak są respektowane prawa mniejszości kurdyjskiej, czy ma ona te same prawa, które winny przysługiwać każdej mniejszości etnicznej w Unii Europejskiej, na przykład prawo posiadania szkół w swoim języku na każdym szczeblu od przedszkolnego począwszy. Wprowadzane prawo antyterrorystyczne nie może być wykorzystywane do ograniczania swobód obywatelskich i dyskryminowania mniejszości.

Unia będzie przyglądać się również wolnościom, jakimi cieszą się wyznania chrześcijańskie, które nadal nie mogą otworzyć zamkniętego przed laty seminarium. Bez umożliwienia swobodnego funkcjonowania szkół chrześcijańskich będzie niemożliwe dołączenie Turcji do krajów Unii Europejskiej. I ostatnie zdanie: debatujemy o Turcji, ale proszę pamiętać, że dla Europy równie ważne jest otwarcie w przyszłości negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą.