Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

11 sierpnia 2008, 22:00

Poseł Bogusław Sonik apeluje do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa o zwołanie sesji nadzwyczajnej Parlamentu Europejskiego poświęconej sytuacji w Gruzji. Do zajęcia stanowiska wzywa także samego Przewodniczącego oraz Konferencję Przewodniczących (zgromadzenie szefów wszystkich frakcji politycznych). „Jestem przekonany, że Parlament Europejski powinien zająć stanowisko wobec wydarzeń w Gruzji, która padła ofiarą rosyjskiej agresji oraz wobec zagrożenia, jakie dla pokoju na świecie stwarza polityka Rosji” – napisał poseł Sonik do Przewodniczącego Pötteringa. Poseł Sonik przypomniał też, że w rezolucji z dnia 5 czerwca br. Parlament Europejski podkreślił konieczność większego zaangażowania się Europy w kwestię pokojowego rozwiązania konfliktu w Gruzji oraz fakt, że wojska rosyjskie „nie odgrywają już roli neutralnych i bezstronnych sił pokojowych”.