Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 września 2009, 22:00

Z inicjatywy Posła Bogusława Sonika zgłoszono kandydaturę rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał do tegorocznej Nagrody Sacharowa na rzecz wolności myśli przyznawanej przez Parlament Europejski.

W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że stowarzyszenie Memoriał powinno zostać nagrodzone za pracę polegającą na monitorowaniu sytuacji w krajach znajdujących się w stanie faktycznego bądź potencjalnego konfliktu oraz za odnotowywanie przypadków łamania praw człowieka w Azerbejdżanie, Armenii, Gruzji, Tadżykistanie, Republice Mołdowy i na Ukrainie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w lipcu 2009 r., po porwaniu i zamordowaniu działaczki na rzecz praw człowieka Natalii Estemirovej, Memoriał został zmuszony do wstrzymania pracy humanitarnej na terenie Czeczenii.

Memoriał jest organizacją bardzo zasłużoną dla odsłaniania prawdy o zbrodniach komunizmu w ZSRR oraz rehabilitacji milionów ofiar bolszewickiego terroru, jak również niosącą pomoc mieszkańcom regionów byłego ZSRR ogarniętych konfliktami. Zarejestrowane w 1989 r. stowarzyszenie, którego główna siedziba znajduje się w Moskwie, stara się m.in. o uznanie polskich oficerów i urzędników zabitych w 1940 roku przez NKWD za ofiary represji politycznych i domaga się ich oficjalnej rehabilitacji przez władze Rosji. Praca Memoriału została doceniona przez organizacje międzynarodowe – stowarzyszenie otrzymało nagrody Right Livelihood Award, znaną również jako „alternatywna Nagroda Nobla” oraz przyznawaną przez Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców UNHCR Nansen Refugee. Obie nagrody zostały przyznane w 2004 roku. W 2007 r. kandydatura Memoriału była zgłoszona do pokojowej Nagrody Nobla. (Zobacz : http://www.memo.ru/eng/index.htm).

Kandydaci do Nagrody Sacharowa mogą być zgłaszani są przez grupy polityczne bądź – jak w przypadku inicjatywy posła Sonika – przez samych eurodeputowanych; warunkiem zgłoszenia kandydatury jest wtedy zebranie podpisów 40 posłów. Kontrkandydatem Memoriału do Nagrody Sacharowa, zgłoszonym przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej – Europejscy Demokraci jest Wietnamczyk Nguyen Van Ly, katolicki ksiądz, skazany na 8 lat więzienia za pomoc w stworzeniu internetowej petycji wzywającej do demokratycznych zmian w Wietnamie.