Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Pod znakiem historii i sztuki przebiegała piątkowa (6 września) wizyta Posła Bogusława Sonika w regionie świętokrzyskim.

O godzinie 17:00 poseł uczestniczył w wernisażu wystawy „Poezja Światła”, podczas której efektowne i pobudzające wyobraźnię szkło artystyczne prezentowali litewscy artyści: Indre Stulgaite-Kriukiene i Remigijus Kriukas. Wizytę w Kieleckim Centrum Designu, gdzie prezentowana była wystawa, uzupełniły odwiedziny w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, drugiej z placówek wchodzących w skład Wzgórza Zamkowego, miejskiej instytucji kultury stworzonej w dawnym więzieniu kieleckim. W historycznych, naznaczonych trudnymi losami narodu polskiego, wnętrzach prezentowane są dzisiaj edukacyjne, skierowane głównie do młodzieży szkolnej, wystawy multimedialne o charakterze patriotycznym i obywatelskim.

W wieczornym klimacie kieleckiego Placu Artystów miało miejsce kolejne niecodzienne wydarzenie artystyczne – otwarcie instalacji „Turbina”, pochodzącego z Kazimierzy Wielkiej Adama Garnka. Tytułowa turbina to interaktywna rzeźba składająca się z 16 pierścieni różnej średnicy napędzanych siłą ludzkich mięśni lub wiatru. Pracująca maszyna stwarza interesujące efekty wizualne oraz, jak podkreślał sam twórca, wytwarza energię, którą chciałby przekazywać odbiorcom. Artystę do Kielc zaprosili znani kieleccy mecenasi kultury i sztuki Dorota i Tomasz Tworkowie. Była to piąta już prezentacja w ramach organizowanego przez nich cyklu „Sztuka w przestrzeni publicznej”. Dotychczas swoje prace prezentowali w Kielcach: Zbigniew Frączkiewicz, Jerzy Kędziora, Leon Tarasewicz i Ludwika Ogorzelec. Miłym akcentem piątkowego wieczoru było wręczenie pomysłodawcom i organizatorom wystaw, Państwu Tworek, odznak honorowych „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznanych z inicjatywy i na wniosek posła Bogusława Sonika przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak podkreślił wnioskodawca nagrodzeni nie tylko kochają sztukę i dzielą się nią z innymi jej miłośnikami, ale poszli o krok dalej, prezentując ją masowemu odbiorcy, edukując i ucząc społeczeństwo wrażliwości na sztukę.  

Galeria